امیر عباس مرزبان حساب دار و پیک ویژه آکادمی سهیلی

امیرعباس مرزبان

حسابدار و پیک ویژه
لوگو آکادمی سهیلی

درباره من

با سلام امیر عباس مرزبان هستم وظایف من در آکادمی سهیلی، از جمله حسابداری مجموعه ، کنترل و بایگانی اسناد و اطلاعات مجموعه ، و به نحوی آماده سازی زیر ساخت مالی و همچنین آماده سازی بهترین ارائه خدمات به مشترییان ، و در آخر پیک ویژه مجموعه می باشد .تمام وظایف من خدمت به آکادمی سهیلی و مشتریان مجموعه می باشد ، باعث افتخار من می باشد که در این مجموعه فعالیت میکنم

مسئولیت ها

دیدگاهتان را بنویسید