حمید ترابزده

حمید ترابزده - رئیس هیئت مدیره شرکت دانه‌های سبز پارتاک

متولد ۱۳۶۶- ۱۲ سال سابقه فعالیت در صنعت قهوه – دانش آموخته دوره مدیریت و دوره های green bean , sensory, barista , roast از انجمن قهوه اروپا – ۸سال تجربه روست قهوه – عضو هیئت مدیره ازمان قهوه روناس و دانه های سبز پارتاک
از صاحبین برند prime , lamoriondo , chi chai, talent coffee , containercoffee , Partak coffee

[kkstarratings]