امیرحسین فضلی انبار دار و مسئول ارسال آکادمی سهیلی

امیرحسین فضلی

انبار دار و مسئول ارسال
لوگو آکادمی سهیلی

درباره من

من مسئول انبار و ارسال محصولات در فروشگاه آکادمی سهیلی هستم. شرح وظایف من در این مجموعه مدیریت و کنترول امور ورود و خروج ،ثبت ،نگهداری و کنترول موجودی انبار با رعایط وابط مربوطه ، رسیدگی به موجودی انبار می باشد و به نحوی بسته بندی مناسب و استاندار های مربوطه برای مشتریان عزیزمان ، مدیریت و حراست بر فضای فیزیکی و موجودی انبار رو بر عهده دارم.

مسئولیت ها

دیدگاهتان را بنویسید